PS Aluevaaliohjelma

Aluevaaliohjelma-FINAL-1.pdf (perussuomalaiset.fi)

Kaikki ohjelmat löytyvät tästä linkistä. 

Ohjelmat - Perussuomalaiset

https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/

PS:n media- ja kulttuuripoliittinen ohjelma 2020

sivulla:  https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/

PS vaaliohjelmat 2019

Perussuomalaisten periaateohjelma

Ohjelma esittelee perussuomalaisuuden suurta ideaa ja isänmaallisen ja kansallismielisen puolueen periaatteita. Ohjelma ei ota kantaa varsinaisiin päivänpoliittisiin teemoihin tai tavoitteisiin.

Perussuomalaisten Eduskuntavaaliohjelma 2019 

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2019

Maahanmuuton aiheuttamiin taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja turvallisuuteen liittyviin ongelmiin voidaan vaikuttaa maahanmuuttopolitiikalla.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2019  

Perussuomalaisten talouspolitiikan lähtökohtana on kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus.

Oikeudenmukaisuutta suomalaisille

Vaihtoehdon keskeisiä linjauksia ovat valtion velkaantumisen lopettaminen ja talouskasvun edistäminen, kansallisomaisuuden suojeleminen ja säilyttäminen jälkipolville sekä julkisen rahanjaon oikeudenmukaistaminen.

Sosiaalipoliittinen ohjelma

Kyse on perusasioista ja niiden turvaamisesta – arvovalinnoista, joissa suomalainen ja suomalaisten hyvinvointi on etusijalla. Meillä on mahdollisuus ja varaa kattavaan hyvinvointivaltioon, kunhan se pidetään rajattuna eikä avoimena koko maailmalle. Resurssimme pitää kohdentaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin. Näitä ovat suomalaiset vähäosaiset, vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset.

Talouspoliittinen ohjelma

Perussuomalaisten talouspolitiikan lähtökohtana on kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus. Kansallinen etu tarkoittaa sitä, että Suomi on suomalaisten edunvalvontakoneisto, eikä julkisen vallan tule harjoittaa politiikkaa, joka on ristiriidassa suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan kanssa.

Ympäristö- ja energiapolitiikkaohjelma

SUOMALAINEN LUONTO ON KORVAAMATON

Puhtaat vedet ja metsät ovat kansallisvarallisuuttamme sekä erottamaton osa suomalaista kansanperinnettä ja identiteettiä.

Uusi koulutuspoliittinen ohjelma

Kännykät pois tunneilta, opetusryhmiä pienemmiksi, oppilaille koulurauha

PS vaaliohjelmat 2017

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2017

PS vaaliohjelmat 2015

PS vaaliohjelma 2015

Kielipoliittinen ohjelma

Turvallisuuspoliittinen ohjelma

Maaseutupoliittinen ohjelma

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma