Niilon linjauksia eduskuntavaaleihin 2019

Miksi haluan kansanedustajaksi

Olen ollut Isänmaan palveluksessa upseerina ja kriisinhallintatehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Isäni on veteraani, äitini oli Karjalan evakko. Minun mielestä Suomi on hyvä maa asua ja elää. 

Meidän nuorempien tehtävä on huolehtia, että sotien jälkeen maan hyvinvointivaltioksi rakentaneet ikäluokat saavat elää myös loppuelämänsä turvallisessa maassa - maassa, jossa ikäihmisistäkin huolehditaan.  Suomalaisina meidän tehtävä on huolehtia Suomesta niin, että myös tulevilla ikäluokilla - lapsilla ja lapsenlapsilla - on turvallinen Suomi kasvaa ja elää. 

Elämänkokemukseni perusteella näen Eurooppalaisen yhteiskuntakehityksen todella huolestuttavana. Yltiöhumanistisen ja lyhytnäköisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan seurauksena läntinen Eurooppa on jo sissisodan kohteena.  Samaan aikaan itäinen Eurooppa on valinnut mm- ja tp-politiikkansa perustaksi kansallisen turvallisuuden. Ensin huolehditaan omista kansalaisista ja yhteiskuntarauhan pysyvyydestä. 

Olemme - ainakin viimeisten hallitusten ja vahvasti myös valtamedian mukaan - kovasti EU-myönteisinä hakeutuneet EU:n "päättäviin pöytiin".  Silti emme ole JOHTOPÄÄTÖSTEN ja TOIMINNAN tasolla  kiinnostuneita länsi-Euroopan ml. Ruotsin jatkuvsti pahenevista kokemuksista. Ainakaan hallitus eikä media niistä uutisoi - ei toimi.

TÄHÄN haluan Eduskunnassa vaikutta:  Suomi ensin - suomalaisista on huolehdittava. 

Nyt käytämme hölmön ja huonosti hoidetun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkamme seurauksiin reilusti   yli 3 000 000 000 euroa - eli 3 000 miljoonaa- siis yli 3 miljardia.  Siksi verovaramme eivät nykyisin riitä asialliseen ikäihmisistä huolehtimiseen, lapsiperheiden tukemiseen ja terveydenhuollon toteuttamiseen. Lisäksi koulutukseen ja TK-sektorin rahoitukseen  tarvitaan nykyistä enemmän verovaroja.

Kiireellisimpiä korjattavia asioita ovat mm.:

- Rajavalvonta - Schengen sopimus ei toimi, muutkin EU-maat ovat jo ottaneet rajavalvonnan käyttöön kokonaan tai tietyillä rajoilla. (mm. Ruotsi, Tanska, Ranska, Saksa). Viranomaisten pikakäännytys-oikeus/velvollisuus on kirjattava lakiin. - Oleskeluluvattomat on otettava talteen palautusten odottamisajaksi. Perustuslain 9§ mukaan heillä ei ole oikeutta oleskella Suomessa (ns. Tanskan malli). - Kotimaassa vierailut peruuttavat automaattisesti oleskeluluvan ja kaikki subventiot (Norjan mallin mukaisesti). - Kansalaisuuden hakemisedellytykset on kiristettävä (Tanskan tapaan); mm. asumisaika n 8 vuoteen, kieli-ja kulttuurikoe, taloudellinen toimeentulo vähintään 4 vuotta ilman subventioita. - Oleskeluluvat on fyysisesti tarkisettava määräajoin. Ml. opiskelijat. - Perheenyhdistämisen edellytykset tiukennettava.  - Sosiaalituet muutettava kansalaisuusperusteisiksi (kuten valtaosassa Eurooppaa)

Muita kireellisiä muutostarpeita on esim. kaivoslain tiukennukset ennenkuin CETA-sopimus on ratifioitu kaikissa EU-maissa: valtauksen tekeminen ja kaivostoiminnan aloittaminen koskee vain Suomen kansalaisia ja yli 50%:sesti suomalaisten omistamia yhtiöitä. Yhtiöiden on tehtävä maakohtainen tuloslaskelma, jonka perusteella kaivos- ja verotettava voitto määritetään. Turvaavat jälkihoito- ja ympäristörahastoinnit valtion valvontaan on tehtävä etupainotteisesti, ennen täysimittaista kaivostoimintaa.  Nykyiset työllistämisvaikutukset ja maksettavat verot ovat aivan liian matalalla tasolla. Siksi CETA-sopimukseen sitoutuminen oli huolimatonta kansallisomaisuuden hallintointia. Sopimuksen jälkeen olemme kuin kehitysmaa - merkittävältä osin suuryhtiöiden ja heidän lakimiesten armoilla - erillisissä välimiesoikeuksissa, joissa Suomen lait eivät näy, eivät tunnu. 

Vastaavat suojaukset on säädettävä myös makeille vesistöillemme ja pohjavedelle. 

Tärkein on turvallisuus - suomalaisten turvallisuus

Neljä vuotta sitten Suomi oli lintukoto nykyhetkeen verrattuna. 3½ vuotta sitten oli Sipilän ja Orpon järjestämä katastrofi Suomen sisäiselle turvallisuudelle ja taloudelle.

Länsi-Eurooppalaisille "turvapaikka"-invaasioille ei EI OLE PERUUTUSNAPPULAA!

Suomi on suomalaisten turvapaikka, suomalaisten ja suomalaisuuden. Muita turvapaikkoja meillä ei ole.

Siksi olen ehdolla huhtivaaleissa!         Ihmiset - Isänmaa - Itsenäisyys !

Suomalaisissa herättä huolta sekä kansainvälinen terrorismi (88%), että maailman pakolaistilanne (87%).  Niin minussakin. Erityisesti molempien leviäminen entistä pahempana myös Suomeen. 

                                                 MTS TIEDOTTEITA JA KATSAUKSIA 1/2018, Marraskuu 2018

Screenshot_20190210-175611.jpg


Screenshot_20190210-180604.jpg

                                                                          Screenshot_20190210-180635.jpg

                       

Tästä vielä jatketaan....